2023 SIGMOD Awards

The 2023 SIGMOD Awards Committee comprising of Stefano Ceri, Yanlei Diao, H.V. Jagadish (Chair), Samuel Madden, Volker Markl, Sayan Ranu, Barna Saha, Wang-Chiew Tan is happy to announce the following recipients of the 2023 ACM SIGMOD awards.

The 2023 ACM SIGMOD Edgar F. Codd Innovations Award goes to Joseph M. Hellerstein for his innovative contributions in extensible query processing, interactive data analytics, and declarative approaches to networking and distributed computing.

The 2023 ACM SIGMOD Contributions Award goes to K. Selcuk Candan for his extensive and outstanding service to the database community, including long-term dedication to the SIGMOD conference coordination, instigation of rolling deadlines for the SIGMOD conference, and leadership in the conference proceedings to ACM PACMMOD journal transition.

The 2023 ACM SIGMOD Test-of-Time Award goes to “Integrating Scale Out and Fault Tolerance in Stream Processing using Operator State Management” by Raul Castro Fernandez, Matteo Migliavacca, Evangelia Kalyvianaki, and Peter Pietzuch.

The 2023 ACM SIGMOD Systems Award goes to “Apache Flink“. Apache Flink greatly expanded the use of stream data-processing. The list of contributors listed for the award is just a selection from the list of Flink committers. As an open-source project, Apache Flink received contributions from over 1400 contributors, many of them substantial, which are not listed here: Aljoscha Krettek, Andrey Zagrebin, Anton Kalashnikov, Arvid Heise, Asterios Katsifodimos, Jiangji (Becket) Qin, Benchao Li, Bowen Li, Caizhi Weng, ChengXiang Li, Chesnay Schepler, Chiwan Park, Congxian Qiu, Daniel Warneke, Danny Cranmer, David Anderson, David Morávek, Dawid Wysakowicz, Dian Fu, Dong Lin, Eron Wright, Etienne Chauchot, Fabian Hueske, Fabian Paul, Feng Wang, Gabor Somogyi, Gary Yao, Godfrey He, Greg Hogan, Guowei Ma, Gyula Fora, Haohui Mai, Henry Saputra, Hequn Cheng, Igal Shilman, Ingo Bürk, Jamie Grier, Jark Wu, Jincheng Sun, Jing Ge, Jing Zhang, Jingsong Lee, Junhan Yang, Konstantin Knauf, Kostas Kloudas, Kostas Tzoumas, Kete (Kurt) Young, Leonard Xu, Lijie Wang, Lincoln Lee, Lungu Andra, Martijn Visser, Marton Balassi, Matthias J. Sax, Matthias Pohl, Matyas Orhidi, Maximilian Michels, Nico Kruber, Niels Basjes, Paris Carbone, Piotr Nowojski, Qingsheng Ren, Robert Metzger, Roman Khachatryan, Rong Rong, Rui Fan, Rui Li, Sebastian Schelter, Seif Haridi, Sergey Nuyanzin, Seth Wiesman, Shaoxuan Wang, Shengkai Fang, Shuyi Chen, Sihua Zhou, Stefan Richter, Stephan Ewen, Theodore Vasiloudis, Thomas Weise, Till Rohrmann, Timo Walther, Tzu-Li (Gordon) Tai, Ufuk Celebi, Vasiliki Kalavri, Volker Markl, Wei Zhong, Weijie Guo, Xiaogang Shi, Xiaowei Jiang, Xingbo Huang, Xingcan Cui, Xintong Song, Yang Wang, Yangze Guo, Yingjie Cao, Yu Li, Yuan Mei, Yun Gao, Yun Tang, Yuxia Luo, Zhijiang Wang, Zhipeng Zhang, Zhu Zhu, and Zili Chen.